Szkolenie z zakresu komercjalizacji wyników badań

13 Kwi 2018


W dniu 24.04.2018 roku o godz. 9.00 w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny przy ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43 w Lublinie odbędzie się szkolenie z zakresu komercjalizacji adresowane do przedsiębiorców oraz przedstawicieli uczelni i jednostek naukowo-badawczych.

Zagadnienia związane z komercjalizacją są obecnie niezmiernie ważne dla przedsiębiorców i środowiska naukowego, gdyż wdrożenie wyników badań i wiedzy pochodzącej z uczelni w gospodarce ma ogromny wpływ na podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw. Rozwojowi współpracy naukowo-badawczej przedsiębiorców i naukowców sprzyjają też  środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej i budżetu Państwa.

Celem spotkania jest przekazanie wiedzy z zakresu komercjalizacji oraz możliwości finansowania współpracy przedsiębiorców i naukowców w przystępny i praktyczny sposób. Szkolenie przeprowadzi Pan Paweł Chrapowicki posiadający wiedzę i doświadczenie praktyczne w zakresie komercjalizacji.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Warunkiem udziału w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail  lub fax 81 710 19 10 do dnia 20.04.2018 roku. Ilość miejsc jest ograniczona.

O udziale w spotkaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu.

Szkolenie – komercjalizacja – zaproszenie i program

Szkolenie – formularz zgłoszeniowy


print
lub fax 81 710 19 10 do dnia 20.04.2018 roku<\/strong>. Ilo\u015b\u0107 miejsc jest ograniczona.<\/p>\n

O udziale w spotkaniu b\u0119dzie decydowa\u0142a kolejno\u015b\u0107 zg\u0142osze\u0144.<\/p>\n

Zapraszamy Pa\u0144stwa do udzia\u0142u w spotkaniu.<\/p>\n

Szkolenie – komercjalizacja – zaproszenie i program<\/a><\/p>\n

Szkolenie – formularz zg\u0142oszeniowy<\/a><\/p>\n

\n
<\/i>
\n\t\t\t\t\t\t\tprint<\/span><\/div>\n<\/div>\n" + '
'); $.strRemove = function(theTarget, theString) { return $("
").append( $(theTarget, theString).remove().end() ).html(); }; var articleStr = sessionStorage.getItem('h5ab-print-article'); var removeArr = ['video','audio','script','iframe']; $.each(removeArr, function(index, value){ var processedCode = $.strRemove(value, articleStr); articleStr = processedCode; }); var fullPrintContent = articleStr; sessionStorage.setItem('h5ab-print-article', fullPrintContent); });