Szkolenie KELNER-BARMAN Z EGZAMINEM ZEWNĘTRZNYM (200H)/rekrutacja

07 Gru 2016


Uczestnikami szkolenia mogą być osoby w wieku 30 lat i więcej zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego z wykształceniem co najwyżej ponadgimnazjalnym, w tym osoby bezrobotne i rolnicy i/lub ich domownicy zarejestrowani w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne zamierzający odejść z rolnictwa, w tym w szczególności osoby z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby w wieku powyżej 50 lat, osoby długotrwale bezrobotne.

W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy – wsparcie skierowane będzie do osób bezrobotnych, które należą do I lub II profilu pomocy (tzw. bezrobotni aktywni) lub (tzw. wymagający wsparcia) w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Każdy uczestnik weźmie udział:

  • Indywidualne doradztwo zawodowe, w tym opracowanie IPD (3 spotkania x 2 h)
  • Grupowe doradztwo zawodowe (24 h)
  • Szkolenie  -> KELNER-BARMAN Z EGZAMINEM ZEWNĘTRZNYM (200H)
  • Staż zawodowy (3 miesiące)
  • Pośrednictwo pracy (150 osób x 2h)

Zapewniamy:

  • materiały szkoleniowe
  • stypendium szkoleniowe i stażowe
  • ubezpieczenie NNW i badania lekarskie
  • zwrot kosztów dojazdu na szkolenie i staż
  • catering podczas szkoleń.

Szczegółowe informacje

Biuro Projektu

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

ul. Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin

tel. 81 710 19 00 wew. 2, 516 283 452

e-mail: lp.nilbul.ajcadnuf@oruib

ZAPRASZAMY!!!

Regulamin_”Twój lepszy start” RPO WL_aktualizacja_09-09-2016

Formularz zgłoszeniowy_”Twój lepszy start” RPO WL_aktualizacja_09-09-2016


print