Sprawozdania kwartalne do Urzędu Regulacji Energetyki

13 Paź 2015


Urząd Regulacji Energetyki przypomina, że zgodnie z ustawą z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, wytwórcy działający w zakresie małych instalacji są zobowiązani przekazywać Prezesowi URE sprawozdania kwartalne, w terminie 30 dni od zakończenia kwartału. Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem:

http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/6295,30-pazdziernika-mija-termin-zlozenia-sprawozdania-kwartalnego-przez-wytworcow-w-.html


print