Społeczna odpowiedzialność biznesu – dobre praktyki

20 Kwi 2020


Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w latach 2014-2015 realizowała  projekt „Społecznie odpowiedzialni – nowa jakość usług świadczonych przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny”. Celem projektu był rozwój Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) poprzez wdrożenie strategii CSR.

Więcej informacji pod linkiem http://lke.fundacja.lublin.pl/pl/2020/04/18/spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu-dobre-praktyki/


print