Skorzystaj ze szkoleń z dofinansowaniem ze środków unijnych nawet do 80%

01 Lip 2019


Obecnie przedsiębiorcy mają możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości do 80% na usługi szkoleniowe i doradcze dostosowane do ich potrzeb, świadczone przez podmioty wpisane do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Do takich podmiotów należy nasza Fundacja.

Zapraszamy  do skorzystania z bezpłatnej usługi badania potrzeb szkoleniowych i doradczych w formie rozmowy z ekspertem Fundacji. Celem wywiadu będzie określenie potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie podniesienia kompetencji przedsiębiorcy i pracowników oraz dobór szkoleń i usług doradczych ściśle dostosowanych  do jego oczekiwań. W oparciu o wywiad Ekspert Fundacji  przedstawi Państwu ofertę usług szkoleniowych i doradczych „szytych  na miarę”  z opcją dofinansowania ze środków UE. Po ustaleniu zakresu szkoleń i doradztwa przygotuje w Państwa imieniu wniosek do Operatora o dofinansowanie w ramach BUR.

Podstawowe kategorie szkoleń:

 • Szkolenia menedżerskie
 • Zarządzanie zespołem
 • Umiejętności osobiste
 • Sprzedaż i marketing
 • Finanse
 • Prawo
 • Organizacja biura i BHP
 • Szkolenia zawodowe
 • Strategiczne doradztwo organizacyjne/biznesowe
 • Coaching grupowy/indywidualny

Osoby zainteresowane naszą ofertą  w zakresie BUR prosimy o kontakt z Panią Elizą Potocką nr tel. 603 571 603 lub

 

 

Zasady działania Bazy Usług Rozwojowych

Warunki otrzymania dofinansowania

 • status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa lub osoby samozatrudnionej
 • przedsiębiorstwa z województwa lubelskiego
 • pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, zlecenie lub o dzieło oraz inne formy zgodne z prawem krajowym (w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw)

Wartość dofinansowania

 • do 5 000 zł na osobę/pracownika
 • do 15 000 zł rocznie na przedsiębiorstwo

Wysokość refundacji

 • mikroprzedsiębiorstwa – 75% kosztów usługi rozwojowej
 • małe przedsiębiorstwa – 70% kosztów usługi rozwojowej
 • średnie przedsiębiorstwa – 60% kosztów usługi rozwojowej

Limit dofinansowania może ulec podwyższeniu po spełnieniu następujących warunków:

 • dla przedsiębiorstw działających w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego – do poziomu 80% kosztów usługi rozwojowej (Indykatywna lista kodów inteligentnych specjalizacji znajduje się w załączniku);
 • dla przedsiębiorstw wysokiego wzrostu – do poziomu 75% kosztów usługi rozwojowej;
 • dla usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji, w tym walidacji – do poziomu 80% kosztów usługi rozwojowej.

print
\"><\/a><\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

Zasady dzia\u0142ania Bazy Us\u0142ug Rozwojowych<\/strong><\/p>\n

Warunki otrzymania dofinansowania<\/strong><\/p>\n