Rekrutacja do projektu „Pracuję u siebie II” – I nabór

06 Wrz 2019


Ogłoszenie o I naborze uczestników do projektu „Pracuję u siebie II”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny ogłasza I nabór uczestników do projektu: „Pracuję u siebie II”.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą od 20 do 30 września 2019 roku w godzinach od 8:00 do 14:00:

  • w Biurze Projektu w Lublinie, ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin, II p, pok. 203,

tel. 81 710 19 00, 516283460,

  • w Biurze Lokalnym w Zamościu, Pereca 2, pok. 7, 22-400 Zamość (budynek Rektoratu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej), tel. 84 627 18 32,

 

Formularze Rekrutacyjne wypełnione komputerowo należy składać zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie rekrutacji.

 

Formularze złożone przed dniem rozpoczęcia oraz po dniu zakończenia naboru nie będą rozpatrywane.

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuję, że dotacje oraz finansowe wsparcie pomostowe udzielane będą w kwotach netto bez względu na status podatkowy uczestnika projektu. Podatek VAT nie jest kwalifikowalny.

Maksymalna kwota dotacji nie może przekraczać 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę, przy czym próg 6-krotności należy odnosić do kwoty brutto dotacji.

W związku z powyższym wypełniając formularz rekrutacyjny należy mieć na uwadze, że maksymalna kwota dotacji wynosi 27 100,00 zł brutto, ale wsparcie wypłacane będzie wyłącznie w kwocie netto.

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Regulamin rekrutacji PUS II

Formularz rekrutacyjny_pdf

Formularz rekrutacyjny_wersja edytowalna

Oświadczenie uczestnika projektu

Karta oceny formularza rekrutacyjnego II etap

Karta oceny formularza rekrutacyjnego

 

Z chwilą rejestracji 60 osób (wpływu 60 formularzy rekrutacyjnych) realizator projektu zastrzega sobie możliwość zamknięcia rekrutacji  w ciągu 2 dni roboczych.


print