Propozycja zmiany ordynacji wyborczej w wyborach do Senatu zgłoszona do Prezydenta RP w marcu 2015 roku przez Prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny.

31 Sie 2015


Propozycja zmian: Ordynacja- Sejm RP 11.03 2015 (2)

W związku ze zgłoszoną propozycją, Prezes Zarządu dr inż. Henryk Łucjan wziął udział w spotkaniu w ramach Forum Debaty Publicznej „System wyborczy – JOW wobec społeczeństwa obywatelskiego”. Debata odbyła  się w środę 17 czerwca 2015 roku o godz. 12:00 w Pałacu Prezydenckim.

Zaproszenie: Zaproszenie_na_FDP_Henryk_Lucjan

Program: program_17-06-2015


print