„Projektowanie stron www” – ostatnie miejsca na szkolenie

29 Lis 2016


Projektowanie stron www jest jak magia. Chcesz się nauczyć? Możesz zacząć w każdej chwili 🙂

 

Magda przez kilka lat pracowała jako handlowiec. Pewnego dnia odkryła, że projektowanie stron www przynosi jej wielką frajdę. Skończyła kurs finansowany ze środków UE, rzuciła pracę i rozpoczęła przygodę życia. Jej koleżanka z kursu – Kaśka sama organizuje już warsztaty projektowania www tylko dla kobiet, a Anna, która miała zostać anglistką, projektuje aplikacje na urządzenia mobilne.

 

Płacimy za udział w szkoleniu  i stażu.

Otrzymasz też:

-> zwrot kosztów dojazdu (jeśli dojeżdżasz na szkolenie spoza miejsca zamieszkania)

-> posiłek podczas szkolenia.

Projekt jest skierowany do osób w wieku 18-29 lat pozostających bez zatrudnienia, nie kształcących się i nie uczestniczących w szkoleniu z terenu woj. lubelskiego z wykształceniem minimum gimnazjalnym. Do Projektu w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby o niskich kwalifikacjach, bierne zawodowo, długotrwale bezrobotne, w wieku 18-24 lata i z niepełnosprawnością.

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. nie pracują (bezrobotne lub bierne zawodowo),
 2. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym),
 3. nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

W ramach Projektu oferujemy bezpłatnie:

 1. Indywidualne wsparcie oraz pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej uczestników Projektu poprzez indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe.
 2. Trening umiejętności społecznych, w tym kreowanie umiejętności i postaw niezbędnych na rynku pracy
 3. Szkolenia umożliwiające uzupełnienie lub zdobycie nowych umiejętności i kompetencji
 4. Staże zawodowe – czas trwania stażu 4 miesiące

 Kontakt

 1. Biuro Projektu: Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin tel. 81 710 19 00 wew. 2, 516 283 484, e-mail:
 2. Lokalny Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy w Chełmie, Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, tel. 82 563 24 29,e-mail: 
 3. Lokalny Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy w Łukowie, ul. Międzyrzecka 72 C, 21-400 Łuków, tel. 25-797 20 75,e-mail: 

Regulamin_TRAMPOLINA

Formularz zgłoszeniowy_TRAMPOLINA

Załączniki TRAMPOLINA

Ankieta_badajaca_poziom_aktywności zawodowej_Trampolina

Szczegółowe informacje o projekcie : https://www.fundacja.lublin.pl/projekty/projekty-realizowane/trampolina-sukcesu-program-aktywizacji-zawodowej-osob-mlodych-powr-01-02-02-06-006215-00/


print
\"><\/a><\/li>\n
 • Lokalny O\u015brodek Doradczo-Szkoleniowy w Che\u0142mie<\/strong>, Plac Niepodleg\u0142o\u015bci 1, 22-100 Che\u0142m, tel.\u00a082\u00a0563 24 29,e-mail:\u00a0\"><\/a><\/li>\n
 • Lokalny O\u015brodek Doradczo-Szkoleniowy w \u0141ukowie<\/strong>, ul. Mi\u0119dzyrzecka 72 C, 21-400 \u0141uk\u00f3w, tel.\u00a025-797 20 75,e-mail:\<\/li>\n<\/ol>\n

  Regulamin_TRAMPOLINA<\/a><\/p>\n

  Formularz zg\u0142oszeniowy_TRAMPOLINA<\/a><\/p>\n

  Za\u0142\u0105czniki\u00a0TRAMPOLINA<\/a><\/p>\n

  Ankieta_badajaca_poziom_aktywno\u015bci zawodowej_Trampolina<\/a><\/p>\n

  Szczeg\u00f3\u0142owe informacje o projekcie :\u00a0https:\/\/www.fundacja.lublin.pl\/projekty\/projekty-realizowane\/trampolina-sukcesu-program-aktywizacji-zawodowej-osob-mlodych-powr-01-02-02-06-006215-00\/<\/a><\/p>\n