Projekt: EmpInno Monitor S3 – EmpInno Monitoring Smart Specialisation Strategies

03 Sie 2019


 

 

Tytuł projektu: EmpInno Monitor S3 – EmpInno Monitoring Smart Specialisation Strategies (projekt stanowi kontynuację działań zainicjowanych w ramach projektu EmpInno – S3-Empowering for Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions wdrażanego w okresie od maja 2016 roku do kwietnia 2019 roku)

Projekt uzyskał wsparcie z Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego w ramach Priorytetu I Potencjał dla innowacji, Działania 1.2 Inteligentna specjalizacja. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Główny cel: opracowanie i przetestowanie innowacyjnych narzędzi monitorowania, a tym samym ulepszenie systemów monitorowania strategii inteligentnej specjalizacji w siedmiu partnerskich
regionach projektu.

Lider: Gesellschaft für Wirtschaftsund Technologieförderung Rostock mbH z Niemiec

Partnerzy: Design to Innovate (Dania); Prizztech Ltd., South-Eastern Finland University of Applied Sciences – XAMK (Finlandia); Tartu City Government, Tartu Science Park (Estonia); Województwo Lubelskie, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny (Polska); Riga Planning Region (Łotwa). Partnerzy projektu i podmioty współpracujące są przedstawicielami: organizacji biznesowych, wyższych uczelni, jednostek naukowo-badawczych, parków naukowo-technologicznych i regionalnych samorządów.

Okres realizacji projektu: sierpień 2019 – styczeń 2021

Budżet projektu: 854 050 euro.

Dofinansowanie z programu: 672 787,50 euro.

Oferta

Działania projektowe obejmą, m.in.:

  • Opracowanie modułu „RIS bliżej nas” do zarządzania ankietami, który zostanie umieszczony na stronie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny. Na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego – właściciela RIS3 zostanie umieszczony link przekierowujący do modułu.
  • Opracowanie aplikacji na telefon komórkowy w oparciu o ankietę opracowaną przez ekspertów. Po wprowadzeniu nowych informacji do modułu użytkownicy aplikacji będą otrzymywali powiadomienie, co umożliwi im przekazanie stanowiska w sprawie.
  • Organizacja trzech warsztatów (z wykorzystaniem metodologii Design Thinking). W warsztatach będą uczestniczyć eksperci i interesariusze RIS3: przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, jednostek naukowo-badawczych, wyższych uczelni, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorcy. Celem spotkań będzie m.in. wypracowanie koncepcji modułu „RIS bliżej nas” i aplikacji na telefon komórkowy.

 

Uczestnicy projektu

Przedstawiciele przedsiębiorstw, organizacji biznesowych, wyższych uczelni, jednostek naukowo-badawczych, parków naukowo-technologicznych i samorządów  lokalnych.

Kontakt

Małgorzata Gałczyńska – Koordynator projektu, Specjalista RIS3, tel. 516 283 342, 887 200 020, e-mail:


print
\"><\/a><\/p>\n
\n
<\/i>
\n\t\t\t\t\t\t\tprint<\/span><\/div>\n<\/div>\n" + '
'); $.strRemove = function(theTarget, theString) { return $("
").append( $(theTarget, theString).remove().end() ).html(); }; var articleStr = sessionStorage.getItem('h5ab-print-article'); var removeArr = ['video','audio','script','iframe']; $.each(removeArr, function(index, value){ var processedCode = $.strRemove(value, articleStr); articleStr = processedCode; }); var fullPrintContent = articleStr; sessionStorage.setItem('h5ab-print-article', fullPrintContent); });