Ogłoszenie o naborze Formularzy Zgłoszeniowych do projektu „MIKRO-przedsiębiorcy”

03 Mar 2015


Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (03.03.2015 r.) zamieszczamy zatwierdzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie dokumenty: Regulamin rekrutacji i udzielania wsparcia, Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami,  Kartę oceny formalnej Formularza Zgłoszeniowego, Kartę oceny merytorycznej – Formularza Zgłoszeniowego oraz Kartę oceny merytorycznej – Rozmowy kwalifikacyjnej.


print