Monitoring RIS3 – pozyskiwanie informacji od interesariuszy

16 Mar 2020


Podczas realizacji projektu EmpInno, którego Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny była partnerem stwierdzono, że w istniejących systemach monitorowania regionalnych strategii innowacji (RIS3) brakuje kluczowych informacji jakościowych dostarczanych przez użytkowników końcowych, w tym podmioty innowacyjne, takie jak: firmy, podmioty badawczo-rozwojowe i inni interesariusze ekosystemu innowacji. Odpowiadając na te potrzeby Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego w ramach projektu EmpInno MonitorS3 zaplanowała działania, których głównym celem jest wypracowanie nowych rozwiązań, metod, sposobów pozyskiwania informacji od użytkowników końcowych (interesariuszy RIS3) w celu zwiększenia jakości i skuteczności sposobów monitorowania RIS3.

Więcej informacji pod linkiem http://lke.fundacja.lublin.pl/pl/2020/03/16/monitoring-ris3-pozyskiwanie-informacji-od-interesariuszy/


print