Konferencja „Zastosowanie narzędzi GIS w realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego” 11.02.2016

08 Lut 2016


Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny i Gospodarczy Instytut Analiz Przestrzennych zapraszają do udziału w konferencji pt. Zastosowanie narzędzi GIS w realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego. Konferencja odbędzie się dnia 11 lutego 2016 roku w Lublinie w Inkubatorze Przedsiębiorczości przy Drodze Męczenników Majdanka 181.

Tematyka konferencji dotyczy obowiązku wdrożenia dyrektywy INSPIRE (dyrektywa 2007/2/WE z dnia 14 marca 2007) oraz jej przystosowania do prawa krajowego (ustawa
o infrastrukturze informacji przestrzennej Dz. U. 2010 nr 76 poz. 489).

Ww. dyrektywa wymusza na jednostkach samorządu terytorialnego szereg działań cyfryzacyjnych, które mają doprowadzić do powstania e-administracji polegającej na przeniesieniu zasobów oraz działań Urzędu do przestrzeni wirtualnej.

Jednym z zasobów podlegających obowiązkowi cyfryzacji jest planowanie przestrzenne, w którym wykorzystywane jest narzędzie GIS (Geograficzne Systemy Informacji).

Podczas konferencji dowiedzą się Państwo na jakich zasadach odbywa się wdrożenie Systemów oraz jakie są możliwości pozyskania na ten cel źródeł finansowania.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia do dnia 10 lutego 2016 roku na adres e-mail: . Liczba miejsc jest ograniczona.

O zakwalifikowaniu do udziału w konferencji będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

 

Konferencja_program

Formularz zgłoszeniowy


print
\"><\/a>. Liczba miejsc jest ograniczona.<\/p>\n

O\u00a0zakwalifikowaniu do udzia\u0142u w konferencji b\u0119dzie decydowa\u0142a kolejno\u015b\u0107 zg\u0142osze\u0144.<\/p>\n

 <\/p>\n

Konferencja_program<\/a><\/p>\n

Formularz zg\u0142oszeniowy<\/a><\/p>\n

\n
<\/i>
\n\t\t\t\t\t\t\tprint<\/span><\/div>\n<\/div>\n" + '
'); $.strRemove = function(theTarget, theString) { return $("
").append( $(theTarget, theString).remove().end() ).html(); }; var articleStr = sessionStorage.getItem('h5ab-print-article'); var removeArr = ['video','audio','script','iframe']; $.each(removeArr, function(index, value){ var processedCode = $.strRemove(value, articleStr); articleStr = processedCode; }); var fullPrintContent = articleStr; sessionStorage.setItem('h5ab-print-article', fullPrintContent); });