Konferencja „Energetyka odnawialna i efektywność energetyczna – stymulatory rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego” 30.06.2015

07 Lip 2015


W dniu 30 czerwca 2015 roku w nowo otwartym Inkubatorze Przedsiębiorczości odbyła się konferencja „Energetyka odnawialna i efektywność energetyczna – stymulatory rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego”.

Honorowy Patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Lubelskiego i Lubelski Klaster Ekoenergetyczny. Patronat medialny objęło Radio Lublin, Kurier Lubelski, Gazeta Wyborcza, Dziennik Wschodni i Magazyn LAJF. Sponsorem konferencji była PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna.

Celem konferencji była prezentacja zagadnień mających wpływ na rozwój branży energetyki odnawialnej i poprawę efektywności energetycznej, m.in. regulacji prawnych, systemu wsparcia dla inwestorów, instrumentów wsparcia w ramach funduszy UE oraz doświadczeń samorządów związanych z realizacją działań mających na celu osiągniecie przez nie niezależności energetycznej.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz mediów z województwa lubelskiego.

www.inkubator-lublin.pl

W załączeniu przedstawiamy prezentacje z konferencji:

Energetyka odnawialna – dobre praktyki-P_Gradziuk

Finansowanie przedsięwzięć OZE przez BOŚ SA-K_Gałan

Gmina Tyszowce-M_Zając

Instalacje prosumenckie w praktyce-H_Palak

Instrumenty wsparcia NFOŚiGW w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej-J_Wiater

Lubelski Dom Efektywny Energetycznie-W_Baryła

Lubelski Klaster Ekoenergetyczny-M_GałczyńskaOferta usług badawczo-rozwojowych w zakresie OZE dla samorządu oraz biznesu-M_Kozieł

Uwarunkowania formalno-prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej w OZE-A_Szypulska

Uwarunkowania przestrzenne rozwoju energetyki odnawialnej w województwie lubelskim-S_Becz

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020-M_Karasek


print