Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu „Pracuję u siebie”

27 Sty 2017


Informujemy, że Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny rozpoczęła dnia 01.01.2017 r. realizację projektu „Pracuję u siebie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Celem projektu jest zaktywizowanie zawodowe 155 mieszkańców powiatów: bialskiego, janowskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego, łęczyńskiego, łukowskiego, opolskiego, parczewskiego, puławskiego, radzyńskiego, ryckiego, świdnickiego oraz miast Biała Podlaska i Lublin poprzez stworzenie warunków do założenia własnej działalności gospodarczej.

Więcej informacji link


print