I Warsztat z zakresu promocji współpracy badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw i uczelni w branży żywności– prezentacje

04 Wrz 2017


W dniu 31 sierpnia 2017 roku w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie odbył się I Warsztat z zakresu promocji współpracy badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw i uczelni w branży żywności, w którym uczestniczyli przedstawiciele przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych i instytucji otoczenia biznesu z województwa lubelskiego.

Spotkanie zapoczątkowało cykl warsztatów, które są organizowane w ramach  Projektu “S3 – Empowering for Innovation and Growth  in Medium-Sized Cities and Regions (EmpInno)”  realizowanego przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny. Projekt uzyskał wsparcie z Programu Morza Bałtyckiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Podczas warsztatu zaprezentowano, m.in. ideę i założenia projektu EmpInno, zagadnienia związane z transferem technologii, innowacjami oraz współpracą badawczo-rozwojową przedsiębiorstw i uczelni; możliwości rozwoju branży żywności w świetle Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego, projekty wspierające jej wdrożenie oraz możliwości finansowania projektów z zakresu biogospodarki.

Uczestnicy zapoznali się także z dobrymi praktykami dot. współpracy badawczo-rozwojowej i wdrażania innowacji. W trakcie spotkania dyskutowano również nt. rozwiązań oraz narzędzi poprawy wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w dziedzinie inteligentnej specjalizacji  energetyki odnawialnej.

Wnioski z dyskusji zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Marszałkowskiego w Lublinie, który zarządza wdrażaniem Regionalnej Strategii Innowacji.

 

 

Warsztat I Żywność program

 

Prezentacje ze spotkania

Prezentacja działań adresowanych do przedsiębiorców z branży żywności zaplanowanych w ramach projektu EmpInno – Eliza Potocka, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

Możliwości rozwoju biogospodarki ze szczególnym uwzględnieniem branży żywności w świetle Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego oraz projekty wspierające ich wdrożenie – Joanna Uniłowska, Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Możliwości finansowania projektów z zakresu biogospodarki – Aneta Pieczykolan, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Prezentacja dobrej praktyki „Innowacyjny system sprzedaży bezpośredniej ekologicznych produktów spożywczych” z Regionu South Ostrobothnia w Finlandii, zidentyfikowanej w ramach projektu EmpInno – dr inż. Barbara Szymoniuk, Politechnika Lubelska, Klaster Dolina Ekologicznej Żywności

Prezentacja dobrych praktyk: Bio Berry Poland sp. z o.o. – Artur Tymiński, Prezes Zarządu

Wsparcie transferu technologii, innowacji i współpracy badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw i uczelni – Cezary Pasternak

Moderowana dyskusja, której celem będzie wskazanie rozwiązań/ metod/ narzędzi poprawy wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w branży żywności oraz możliwości przygotowania projektu pilotażowego – Cezary Pasternak

 

 


print