I Spotkanie Grupy Roboczej ds. Żywności w ramach projektu EmpInno

19 Kwi 2018


Zapraszamy Państwa do udziału w I Spotkaniu Grupy Roboczej ds. Żywności, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2018 roku o godz. 9.30 w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny przy ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43 w Lublinie (Inkubator Przedsiębiorczości) w sali konferencyjno-szkoleniowej nr 2.01 (II piętro).

Spotkanie organizowane jest w ramach Projektu “S3 – Empowering for Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions (EmpInno)” realizowanego przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny. Projekt uzyskał wsparcie z Programu Morza Bałtyckiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem spotkania jest podsumowanie warsztatów promujących współpracę badawczo-rozwojową przedsiębiorstw i uczelni w branży żywności, które odbyły się w 2017 roku,  w zakresie zidentyfikowanych barier utrudniających współpracę pomiędzy tymi grupami interesariuszy Regionalnej Strategii Innowacji.

Podczas spotkania odbędzie się także  dyskusja, której celem będzie  wybór kluczowych problemów, dla których propozycje rozwiązań będą wypracowane w kolejnym etapie realizacji projektu, dzięki użyciu metodologii Design Thinking

Warunkiem udziału w spotkaniu jest wypełnienie i przesłanie Formularza zgłoszeniowego (w załączeniu) w terminie do dnia 26.04.2018 roku na adres: .

Formularz zgłoszeniowy

Osoba do kontaktu: Eliza Potocka, tel. 723 571 603.


print
\"><\/a> .<\/p>\n

Formularz zg\u0142oszeniowy<\/a><\/p>\n

Osoba do kontaktu: Eliza Potocka, tel. 723\u00a0571\u00a0603.<\/p>\n

\n
<\/i>
\n\t\t\t\t\t\t\tprint<\/span><\/div>\n<\/div>\n" + '
'); $.strRemove = function(theTarget, theString) { return $("
").append( $(theTarget, theString).remove().end() ).html(); }; var articleStr = sessionStorage.getItem('h5ab-print-article'); var removeArr = ['video','audio','script','iframe']; $.each(removeArr, function(index, value){ var processedCode = $.strRemove(value, articleStr); articleStr = processedCode; }); var fullPrintContent = articleStr; sessionStorage.setItem('h5ab-print-article', fullPrintContent); });