Coaching z możliwością dofinansowania ze środków UE.

01 Lip 2019


Możliwości tkwią w każdym z nas

– trzeba je tylko odkryć.

Jeśli pragniesz:

 • rozwinąć swój potencjał,
 • zwiększyć swoją motywację do działania,
 • przekroczyć swoje ograniczenia,
 • osiągnąć cel lub znaleźć go w życiu,
 • zwiększyć swoją efektywność,
 • poprawić relacje z innymi,
 • dokonać ważnych dla Ciebie zmian

Coaching jest właśnie dla Ciebie.

Coaching to precyzyjne sformułowanie celów, odnalezienie kroków potrzebnych do ich osiągnięcia oraz określenie niezbędnych wewnętrznych i zewnętrznych zasobów. Coaching koncentruje się na teraźniejszości i przyszłości. Nie analizuje przeszłości, czy wpływu minionych zdarzeń na obecne funkcjonowanie jednostki.

Coaching indywidualny to intensywna forma pracy rozwojowej w formule „klient – coach”.

Coaching

 • jest doskonałym wsparciem, jeśli czujesz gotowość do wprowadzenia pozytywnych zmian w swoim życiu.
 • to proces, który pomoże Ci odkryć Twój najwyższy potencjał i wewnętrzne zasoby oraz zwiększyć efektywność.
 • wesprze Cię w aktywnym poszukiwaniu sensownych rozwiązań, przy jednoczesnym wzięciu odpowiedzialności za swoje decyzje.
 • da Ci wspaniałą możliwość całościowego spojrzenia na swoje życie i zdecydowania, w jakich obszarach zmiany są Ci najbardziej potrzebne.

Eliza Potocka

Coach ICC, Style Coach

Specjalizuję się w coachingu osobistym, biznesowym i wizerunkowym. Prowadzę coaching operacyjny, kompetencyjny i psychologiczny. Pracuję przede wszystkim „mocnymi” pytaniami, prowokacją i intuicją. W relacji coachingowej wykorzystuję również liczne narzędzia i metody z zakresu rozwoju osobistego.

Ukończyłam wiele szkoleń i programów rozwijających własny warsztat: komunikacja transformująca, techniki sprzedaży, negocjacje, NLP, marketing, asertywność oraz zarządzanie zespołem i PR.

Aktualnie uczestniczę w akredytowanym przez ICF kursie „Psychologia dla coachów” organizowanym przez Wszechnicę Uniwersytetu Jagiellońskiego (program typu CCE – Continuing Coach Education).

Poza tym jestem PR-owcem, specjalistą ds. promocji i komunikacji biznesowej, ekspertem w zakresie zarządzania projektami, animatorem oraz koordynatorem działań dot. CSR.

Zachęcam Cię i zapraszam do wzięcia udziału w sesjach coachingowych.

Sesje coachingowe prowadzę w oparciu o standardy i etykę International Coaching Community (ICC)

 

www.elizainspiruje.pl

https://dobrycoach.pl/coach/eliza-potocka

 

Szczegóły oferty:

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=421682&preview=1

 


print