Bezpłatny wykład „RODO – READY. PRZYGOTOWANIE DO STOSOWANIA ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH”

16 Paź 2017


Zapraszamy na bezpłatny wykład „RODO – READY. PRZYGOTOWANIE DO STOSOWANIA ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH”, który odbędzie się 15 listopada 2017 roku w godz. 15:00 – 16:30 w Inkubatorze Przedsiębiorczości (Sala konferencyjna, II piętro)

 

Agenda 

1) Akty prawne regulujące kwestie związane z ochroną danych osobowych.

Rozporządzenie Unijne – przedstawienie zakresu podmiotowego i przedmiotowego obowiązywania, wskazanie kwestii pozostawionych do decyzji Państwom członkowskim.

2) Przegląd podstawowych pojęć z zakresu ochrony danych osobowych.

ABI, ADO, dane osobowe, przetwarzanie danych osobowych, polityka bezpieczeństwa danych osobowych, instrukcja zarządzania systemami informatycznymi, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) wskazanie nowych uprawnień, inspektor ochrony danych osobowych (omówienie najważniejszych zadań: okoliczności powołania – obligatoryjne i fakultatywne, kwalifikacje do pełnienia funkcji, status inspektora, omówienie zadań).

3) Omówienie kategorii danych osobowych.

4) Wskazanie kluczowych zasad przetwarzania danych na gruncie przepisów dotychczasowych i RODO.

5) Omówienie podstawowych obowiązków administratorów danych na tle Rozporządzenia:

  1. Posiadanie odpowiedniej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych „zwykłych” i „szczególnej kategorii”.
  2. W jaki sposób pozyskać ważną zgodę? Co w przypadku wyrażania zgody przez dzieci?
  3. Obowiązek informacyjny w przypadku pozyskiwania danych bezpośrednio od podmiotu danych i pośrednio – w którym momencie powinien być wypełniony? Jaki zakres danych powinniśmy przekazać? W jaki sposób konstruować klauzulę informacyjną? przykłady
  4. Powierzenie danych osobowych a współadministrowanie: wyjaśnienie pojęcia, wskazanie: wymogów formalnych, elementów obligatoryjnych umowy, określenie zakresu obowiązków i odpowiedzialności administratora i podmiotu przetwarzającego.

6) Prawa osób, których dane osobowe dotyczą na gruncie RODO:

a) Obowiązek udzielenia odpowiedzi, gdy podmiot danych realizuje prawo do kontroli ich przetwarzania: w jakim zakresie, terminie i trybie ustosunkować się do pytania?

b) Co oznacza – prawo do bycia zapomnianym? Jakie obowiązki wiążą się z realizacją tych uprawnień po stronie administratora danych

c) Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, żądanie sprostowania danych, odwołanie zgody, żądanie usunięcia danych – jakie podjąć kroki, aby działać zgodnie z przepisami?

d) Zarządzanie danymi – ocena skutków dla ochrony danych osobowych.

7) Zabezpieczenia fizyczne i organizacyjne danych osobowych

– Wskazanie podmiotów zobowiązanych do stosowania zabezpieczeń – administrator, podmiot przetwarzający.

– Wskazanie środków zabezpieczeń obligatoryjnych i fakultatywnych.

– Ocena doboru środków zabezpieczeń do rodzaju zagrożeń.

– Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych.

– Dokumentacja ochrony danych osobowych na nowych zasadach.

8) Konsekwencje nieprzestrzegania ochrony danych osobowych.

9) Konsultacje

Wykład poprowadzi: radca prawny Dorota Stankiewicz /http://prawodlaprogramisty.pl/o-mnie/

Zapisy: https://218489-14.evenea.pl/

Wykład organizowany jest w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości http://tydzienprzedsiebiorczosci.pl/event/view/1317

 

Organizator: Inkubator Przedsiębiorczości przy Fundacji Rozwoju Lubelszczyznzy

www.fundacja.lublin.pl

www.inkubator-lublin.pl


print