Bezpłatne szkolenie „Kurs stylizacji paznokci” 100 godz.

12 Gru 2016


Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu  „Kurs stylizacji paznokci” (100 godz.)

Program szkolenia obejmuje tematykę zawierającą następujące elementy: manicure: biologiczny, klasyczny, japoński; zaawansowana technika stylizacji, zdobienia zaawansowane (wzornictwo), metoda akrylowa, żelowa, hybrydowa. Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia.

Za udział w szkoleniu oraz stażu uczestnicy otrzymają stypendium.

Dodatkowo uczestnicy otrzymają:

-> zwrot kosztów dojazdu (jeśli dojeżdżasz na szkolenie spoza miejsca zamieszkania)

-> posiłek podczas szkolenia.

Projekt jest skierowany do osób w wieku 18-29 lat pozostających bez zatrudnienia, nie kształcących się i nie uczestniczących w szkoleniu z terenu woj. lubelskiego z wykształceniem minimum gimnazjalnym. Do Projektu w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby o niskich kwalifikacjach, bierne zawodowo, długotrwale bezrobotne, w wieku 18-24 lata i z niepełnosprawnością.

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

  1. nie pracują (bezrobotne lub bierne zawodowo),
  2. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym),
  3. nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

W ramach Projektu oferujemy bezpłatnie:

  1. Indywidualne wsparcie oraz pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej uczestników Projektu poprzez indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe.
  2. Trening umiejętności społecznych, w tym kreowanie umiejętności i postaw niezbędnych na rynku pracy
  3. Szkolenia umożliwiające uzupełnienie lub zdobycie nowych umiejętności i kompetencji
  4. Staże zawodowe – czas trwania stażu 4 miesiące

 Kontakt

  1. Biuro Projektu: Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin tel. 81 710 19 00 wew. 2, 516 283 484, e-mail: lp.nilbul.ajcadnuf@oruib

 

Regulamin_TRAMPOLINA

Formularz zgłoszeniowy_TRAMPOLINA

Załączniki TRAMPOLINA

Ankieta_badajaca_poziom_aktywności zawodowej_Trampolina

 


print