Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA-FRL/8/ZO/T/W2WA/OWES/2019

12 lis 2019


Znak sprawy: FRL/8/ZO/T/W2WA/OWES/2019

Zamość, dnia 12.11.2019 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/8/ZO/T/W2WA/OWES/2019 do realizacji zamówienia wybrano:

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 Kryt.2 RAZEM
1 Jarosław Kuba 60 10 2 72

Rozstrzygnięcie Bałtów_J.Kuba