Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA-FRL/2/T/ZO/OWES/2019

02 wrz 2019


Znak sprawy: FRL/2/T/ZO/OWES/2019

Zamość, dnia 02.09.2019 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/2/T/ZO/OWES/2019 do realizacji zamówienia wybrano:

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 Kryt.2 RAZEM
1 PCM-Zygmunt Klimczuk

ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43

20-325 Lublin

53,16 30 10 93,16
2 Waldemar Żbik szkolenia ES

ul. Wapienna 93

26-026 Wola Morawicka

52,50 30 10 92,50
3 Dariusz Steć 52,50 30 10 92,50
4 Akademia Rozwoju Economic Aneta Rozwadowska-Jachacz

Dulęby 1/21

20-357 Lublin

60 10 0 70

Rozstrzygnięcie postępowania_FRL_2_T_ZO_OWES_2019