Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA -FRL/22/SALA/OWES/2019

22 sie 2019


Znak sprawy: FRL/22/SALA/OWES/2019

Zamość, dnia 22.08.2019 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/22/SALA/OWES/2019 do realizacji zamówienia wybrano:

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 RAZEM
1 Agencja Rozwoju Roztocza Sp. z o.o.

ul. Łaszczowiecka 9

22-600 Tomaszów Lubelski

80 20 100

Rozstrzygnięcie_FRL_22_SALA_OWES_2019