Drukuj Drukuj

50 plus biznes

11 cze 2014


 

Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w wieku powyżej 50 roku życia z terenu powiatów: bialskiego, chełmskiego, janowskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, opolskiego, parczewskiego, radzyńskiego, świdnickiego, włodawskiego oraz miast Biała Podlaska i Chełm, poprzez udzielenie 60 osobom  wsparcia doradczo-szkoleniowego, z czego minimum 42 osoby otrzymają wsparcie finansowe w postaci bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.


Okres realizacji projektu:

01.06.2014 r. – 30.06.2015 r.


Oferta

Wsparcie doradczo–szkoleniowe – udzielone zostanie 60 osobom (w tym 30 kobietom):

  • indywidualne doradztwo zawodowe – 3 godz. na osobę,
  • szkolenie nt. zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – 56 godz. (8 dni),
  • indywidualne doradztwo poszkoleniowe nt. opracowania biznes planu – 4 godz. na osobę.

Wsparcie finansowe i doradcze:

  • dotacja inwestycyjna w wysokości do 32 000 zł dla 42 uczestniczek/ów projektu (w tym 21 kobiet),
  • podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości 650 zł/mies. wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej dla 42 uczestniczek/ów projektu,
  • indywidualne doradztwo specjalistyczne – 8 godz. na osobę dla 42 uczestniczek/ów projektu,

Zapewniamy:

  • materiały szkoleniowe (podręczniki, długopis, teczka, notatnik, pen-drive),
  • wyżywienie podczas szkolenia.


Uczestnicy projektu:

W projekcie nie mogą uczestniczyć osoby, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu, w tym również osoby będące wspólnikami lub komplementariuszami w spółkach osobowych, prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów ( w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) lub osoby będące członkami spółdzielni, utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego, z wyłączeniem osób będących członkami spółdzielni oszczędnościowo – pożyczkowych/ banków spółdzielczych/ oraz spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, którzy nie osiągają przychodu z tytułu członkostwa w spółdzielni.


Kontakt

Biuro projektu w Lublinie: ul. Lubartowska 74 A, I p., pokój 108 tel. 81 710 19 10

Lokalne biuro projektu w Kraśniku: ul. Lubelska 58 A, II p. tel. 81 825 16 16

Lokalne biuro projektu w Białej Podlaskiej: ul. Brzeska 41, pok.202  tel. 83 343 77 55


Wymagane dokumenty

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny złożyć wypełniony Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami (planowany termin rekrutacji lipiec-sierpień 2014 r.).

Regulamin rekrutacji, dokumenty rekrutacyjne oraz dokładny termin rekrutacji zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Fundacji i w biurach projektu po uzyskaniu akceptacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013,
Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego