ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Znak sprawy: FRL/7/2017/MnS! 

21 Cze 2017


 

 

Znak sprawy: FRL/7/2017/MnS!                                                                          Lublin, dnia 21 czerwca 2017 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/7/2017/MnS! do realizacji zamówienia wybrano:

 

Lp.

Wykonawca

Liczba uzyskanych punktów

1.

Beata Bober, zam. Lublin.

100

 

Rozstrzygnięcie