Drukuj Drukuj

UNIEWAŻNIENIE zapytania ofertowego znak sprawy FRL/6/2016/TLS

05 gru 2016


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

Droga Męczenników Majdanka 181

20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

Lublin, dnia 05 grudnia 2016 roku

UNIEWAŻNIENIE zapytania ofertowego znak sprawy FRL/6/2016/TLS

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie z dniem 05 grudnia 2016 roku unieważnienie postępowania  FRL/6/2016/TLS w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Monter instalacji wodno-kanalizacyjnej z uprawnieniami do montażu instalacji solarnych z egzaminem czeladniczym” w ramach projektu „Twój lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9.1 – Aktywizacja zawodowa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powodem unieważnienia jest istotna omyłka w treści zapytania.

Wykonawcy, którzy złożyli odpowiedź na w/w zapytanie ofertowe zostaną poinformowani o unieważnieniu drogą mailową.

Skorygowane zapytanie w najbliższych dniach zostanie powtórnie opublikowane na www.fundacja.lublin.pl oraz w bazie konkurencyjności EFS.