Napisz do nas: biuro@fundacja.lublin.pl

Zadzwoń do nas: +48 81 710 19 00 

Utworzono: 08 grudzień 2014
Odsłony: 32

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (08.12.2014) zamieszczamy wstępne wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „50 plus biznes” po posiedzeniu Komisji Oceny Wniosków, które odbyło się w dniu 08.12.2014 roku.

Czytaj więcej
Utworzono: 05 grudzień 2014
Odsłony: 65

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Wstępne wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Biznes-Start”. 

Czytaj więcej
Utworzono: 01 grudzień 2014
Odsłony: 48

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Wyniki oceny formalnej Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Biznes - Start"

 

Informujemy, że w terminie  od 25 listopada 2014 r. do 26 listopada 2014 r. przyjęto 51 Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz 51 Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

Wszystkie złożone wnioski pozytywnie przeszły ocenę formalną i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

Wnioski jednego Uczestnika projektu wpłynęły do biura projektu pocztą po terminie (27.11.2014 r.) i w związku z tym nie podlegały ocenie.

Ogłoszenie wstępnych wyników oceny merytorycznej planowane jest na 5 grudnia 2014 r. Wyniki te wraz z kartami oceny merytorycznej zostaną przesłane do wszystkich Uczestników  drogą elektroniczną na adresy mailowe wskazane w formularzach rekrutacyjnych. W zawiązku z koniecznością zachowania terminów proceduralnych przed ostatecznym zatwierdzeniem wyników prosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania maili.

 

Utworzono: 28 listopad 2014
Odsłony: 68

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
kapital ludzki   ue efs

W dniu dzisiejszym (28.11.2014 r.) zamieszczamy Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na założenie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej (KOW) oraz Regulamin Komisji Oceny Wniosków na przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z kompletem załączników.

Attachments:
Download this file (Formularz informacji  przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.doc)Formularz informacji przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.doc316 kB
Download this file (Oświadczenie o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka osób fizycznych zobowiązań wynikających z możliwości otrzymania wsparcia finansowego.doc)Oświadczenie o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka osób fizycznych zobowiązań wynikających z możliwości otrzymania wsparcia finansowego.doc106 kB
Download this file (oświadczenie osoba niepełnosprawna.doc)oświadczenie osoba niepełnosprawna.doc209 kB
Download this file (OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.doc)OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.doc110 kB
Download this file (Zaświadczenie o pomocy de minimis.doc)Zaświadczenie o pomocy de minimis.doc114 kB
Download this file (Złącznik nr 10 - Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych - dotacja.doc)Złącznik nr 10 - Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych - dotacja.doc285 kB
Download this file (Złącznik nr 11 - Karta Oceny Formalnej wniosku o przyznanie środków finansowych.doc)Złącznik nr 11 - Karta Oceny Formalnej wniosku o przyznanie środków finansowych.doc247 kB
Download this file (Złącznik nr 12 - Karta Oceny Merytorycznej Wniosku o przyznanie środków finansowych.doc)Złącznik nr 12 - Karta Oceny Merytorycznej Wniosku o przyznanie środków finansowych.doc212 kB
Download this file (Złącznik nr 13 - Umowa na przyznanie śr. finans. na zał._zatrud. w spółdzielni socjalnej.doc)Złącznik nr 13 - Umowa na przyznanie śr. finans. na zał._zatrud. w spółdzielni socjalnej.doc284 kB
Download this file (Złącznik nr 15- Umowa na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego.doc)Złącznik nr 15- Umowa na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego.doc254 kB
Download this file (Złącznik nr 16 - Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.doc)Złącznik nr 16 - Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.doc205 kB
Download this file (Złącznik nr 17 - Karta oceny merytor. wniosków o udzielenie podst. wsp. pomost..doc)Złącznik nr 17 - Karta oceny merytor. wniosków o udzielenie podst. wsp. pomost..doc202 kB
Download this file (Złącznik nr 18 - Biznesplan.doc)Złącznik nr 18 - Biznesplan.doc352 kB
Download this file (Złącznik nr 19 - Regulamin Komisji Oceny Wniosków na przyznanie środków finansowych.doc)Złącznik nr 19 - Regulamin Komisji Oceny Wniosków na przyznanie środków finansowych.doc275 kB
Download this file (Złącznik nr 20 - Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.doc)Złącznik nr 20 - Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.doc207 kB
Download this file (Złącznik nr 21 - Oświadczenie osoby prawnej o posiadaniu pełnomocnictwa.doc)Złącznik nr 21 - Oświadczenie osoby prawnej o posiadaniu pełnomocnictwa.doc209 kB
Download this file (Złącznik nr 6 - Wniosek o przyznanie śr.fin. na zał. zatr. w spółdzielni socjalnej.doc)Złącznik nr 6 - Wniosek o przyznanie śr.fin. na zał. zatr. w spółdzielni socjalnej.doc208 kB
Download this file (Złącznik nr 7 - Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.doc)Złącznik nr 7 - Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.doc207 kB
Download this file (Złącznik nr 8 - Harm. rzeczowo-finans. wydat. śr. finans. na założ_zatrudnienie w s-ni soc. (1).doc)Złącznik nr 8 - Harm. rzeczowo-finans. wydat. śr. finans. na założ_zatrudnienie w s-ni soc. (1).doc225 kB
Download this file (Złącznik nr 9- Oświadczenia osób fizycznych i osób prawnych o niekaralności.doc)Złącznik nr 9- Oświadczenia osób fizycznych i osób prawnych o niekaralności.doc213 kB
Czytaj więcej
Utworzono: 18 listopad 2014
Odsłony: 36

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Informujemy, że w związku z przedłużającą się oceną merytoryczną posiedzenia Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego zostały przełożone na 24 listopada br.

O wynikach pracy KOW zostaną Państwo poinformowani nie wcześniej niż w dniu 25.11.2014, prosimy zatem o cierpliwość.