Napisz do nas: biuro@fundacja.lublin.pl

Zadzwoń do nas: +48 81 710 19 00 

Utworzono: 30 grudzień 2014
Odsłony: 51

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Projekt: „Spółdzielnia socjalna – sprawdzonym przepisem na pracę”

Lista podstawowa osób/podmiotów zakwalifikowanych do wsparcia finansowego na założenie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej w ramach projektu „Spółdzielnia socjalna – sprawdzonym przepisem na pracę” zatwierdzona przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

Utworzono: 22 grudzień 2014
Odsłony: 168

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (22.12.2014 r.) zamieszczamy ostateczne listy z wynikami oceny merytorycznej wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu \"50 plus biznes\".Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości są to wyniki ostateczne, od których nie przysługuje odwołanie.


Informujemy, że przed podpisaniem umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego trzeba zarejestrować działalność gospodarczą. Należy pamiętać, że dzień rozpoczęcia działalności musi być tożsamy z dniem rejestracji firmy. 

Załączniki, które należy dostarczyć w dniu podpisania umowy:

 1.      aktualny dokument poświadczający zarejestrowanie działalności gospodarczej (wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pobrany ze strony internetowej http://prod.ceidg.gov.pl/),
 2.      aktualny dokument potwierdzający nadanie Uczestnikowi/Uczestniczce projektu numeru REGON (wypis z Rejestru REGON pobrany ze strony internetowej http://www.stat.gov.pl/regon/ lub kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem, nadania numeru REGON),
 3.      kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem, aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA, ZUS ZFA/ZPA)
 4.      informację (w formie oświadczenia Uczestnika/Uczestniczki projektu) o numerze konta bankowego.

Osoby, które uzyskały wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości, otrzymają w dniu dzisiejszym korespondencję e-mailem ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi podpisania umowy.

Utworzono: 19 grudzień 2014
Odsłony: 37

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna


Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (19.12.2014 r.) zamieszczamy ostateczne listy z wynikami oceny merytorycznej wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Pliki z wynikami oceny znajdują się w załącznikach poniżej.


Informujemy, że przed podpisaniem umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego trzeba zarejestrować działalność gospodarczą. Należy pamiętać, że dzień rozpoczęcia działalności musi być tożsamy z dniem rejestracji firmy. 

Załączniki, które należy dostarczyć w dniu podpisania umowy:

  1. aktualny dokument poświadczający zarejestrowanie działalności gospodarczej (wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pobrany ze strony internetowej http://prod.ceidg.gov.pl/),
  2. aktualny dokument potwierdzający nadanie Uczestnikowi/Uczestniczce projektu numeru REGON (wypis z Rejestru REGON pobrany ze strony internetowej http://www.stat.gov.pl/regon/ lub kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem, nadania numeru REGON),
  3. kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem, aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA, ZUS ZFA/ZPA)
  4. informację (w formie oświadczenia Uczestnika/Uczestniczki projektu) o numerze konta bankowego.


Osoby, które uzyskały wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości, otrzymają w dniu dzisiejszym korespondencję e-mailem ze szczegółowymi informacjami dotyczącym podpisania umowy.

Utworzono: 08 grudzień 2014
Odsłony: 47

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (08.12.2014) zamieszczamy wstępne wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „50 plus biznes” po posiedzeniu Komisji Oceny Wniosków, które odbyło się w dniu 08.12.2014 roku.

Czytaj więcej
Utworzono: 05 grudzień 2014
Odsłony: 90

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Wstępne wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Biznes-Start”. 

Czytaj więcej