Napisz do nas: biuro@fundacja.lublin.pl

Zadzwoń do nas: +48 81 710 19 00 

Utworzono: 08 wrzesień 2014
Odsłony: 19

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
kapital ludzki ue efs

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (08.09.2014 r.) zamieszczamy wzór Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami, niezbędne do ubiegania się o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego przez Beneficjentów pomocy (Uczestnicy/Uczestniczki) projektu „Północna Lubelszczyzna krainą przedsiębiorczości”.

Uczestnicy/Uczestniczki projektu będą mogli składać Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami w Biurze Projektu w Parczewie w terminie 24 - 26 września 2014 r w godzinach 8.00 - 16.00.

Utworzono: 02 wrzesień 2014
Odsłony: 27

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (02.09.2014 r.) zamieszczamy wyniki oceny merytorycznej Formularzy Rekrutacyjnych:

W pliku Listy_osoby_nieaktywne_zawodowo znajdują się:
Lista rankingowa osób nieaktywnych zawodowo zakwalifikowanych do udziału w projekcie
Lista osób nieaktywnych zawodowo, które nie zostały zakwalifikowane do projektu „Biznes - Start” ze względu na brak miejsc (Lista rezerwowa)
Lista osób nieaktywnych zawodowo, które nie zostały zakwalifikowane do projektu: „Biznes - Start” ze względu na zbyt małą liczbę punktów.

W pliku Listy_osoby_bezrobotne znajdują się:
Lista rankingowa osób bezrobotnych zakwalifikowanych do udziału w projekcie
Lista osób bezrobotnych, które nie zostały zakwalifikowane do projektu „Biznes - Start” ze względu na brak miejsc (Lista rezerwowa)
Lista osób bezrobotnych, które nie zostały zakwalifikowane do projektu: „Biznes - Start” ze względu na zbyt małą liczbę punktów.

Utworzono: 13 sierpień 2014
Odsłony: 48

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

   

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (13.08.2014 r.) zamieszczamy wyniki oceny formalnej Formularzy Rekrutacyjnych do projektu „Biznes - Start”. Plik z wynikami oceny znajduje się w na dole strony. Osoby, których Formularze Rekrutacyjne zostały odrzucone na etapie ocenie formalnej, otrzymają informację na piśmie o przyczynach odrzucenia (pisma będą wysłane pocztą).
Formularze, które pozytywnie przeszły ocenę formalną skierowane zostały do oceny merytorycznej. Planowany termin publikacji List rankingowych osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie – początek września 2014 r.

Utworzono: 08 sierpień 2014
Odsłony: 51

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
   

W załączniku zamieszczamy wstępne listy rankingowe osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, listy rezerwowe i listy osób, które się nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie w Lokalnym Biurze Obsługi Projektu w Chełmie oraz Krasnymstawie

Utworzono: 06 sierpień 2014
Odsłony: 53

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

   

Uprzejmie informujemy, że od dnia 07.08.2014 r dostępne są w Lokalnych Biurach Obsługi Projektu  wyniki oceny merytorycznej. Serdecznie zapraszamy po odbiór pism i kart oceny.