Inwestujemy w kapitał ludzki

...

Wspomagamy rozwój lokalnej przedsiębiorczości.

Budujemy nowoczesny sektor Ekonomii Społecznej.

Utworzono: 18 kwiecień 2014
Odsłony: 117

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu dzisiejszym zamieszczamy do wiadomości Uczestniczek projektu Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami zaakceptowany przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą 2 stopnia) tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

Czytaj więcej
Utworzono: 16 kwiecień 2014
Odsłony: 38

Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu dzisiejszym odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budynek Inkubatora Przedsiębiorczości przy Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny. Swoje podpisy na akcie erekcyjnym złożyli m.in. Zarząd Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny : dr inż. Henryk Łucjan – Prezes Zarządu, Jacek Krok – Wiceprezes oraz Małgorzata Petrusewicz – Członek Zarządu oraz Przewodniczący Rady Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny – dr Jerzy Miszczak, Prezydent Miasta Lublin - dr Krzysztof Żuk, Marszałek Województwa Lubelskiego - Krzysztof Hetman, Wicewojewoda Lubelski Marian Starownik oraz biskup pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej –  dr Mieczysław Cisło.

Czytaj więcej
Utworzono: 16 kwiecień 2014
Odsłony: 132

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
kapital ludzki                                                            ue efs

 

UWAGA: DOTYCZY WYŁĄCZNIE UCZESTNICZEK PROJEKTU „SZANSA NA BIZNES” – REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA!

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 25 kwietnia 2014 roku przyjmujemy Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Szansa na biznes”. Wnioski można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera w Biurze Projektu w Chełmie oraz w Lokalnym Biurze Obsługi Projektu w Lublinie, czynnych w godzinach od 8.00 do 16.00.

Czytaj więcej
Utworzono: 02 kwiecień 2014
Odsłony: 136

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
   


Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (02.04.2014 r.) zamieszczamy wstępne wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Północna Lubelszczyzna krainą przedsiębiorczości”.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Północna Lubelszczyzna krainą przedsiębiorczości” ostateczna lista osób, które otrzymają środki finansowe oraz podstawowe wsparcie pomostowe, zostanie opublikowana po okresie odwoławczym oraz po zatwierdzeniu protokołów ostatecznego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

Wszystkie osoby proszone są o zgłaszanie się do 04.04.2014 r. do jednego z biur projektu (Parczew, Biała Podlaska) zgodnie z miejscem realizacji dotychczasowych usług doradczo-szkoleniowych, w celu odbioru pism z informacją o decyzji Komisji Oceniającej Wnioski wraz z kopiami kart oceny merytorycznej.

 

Attachments:
Download this file (lista rankingowa dotacja.pdf)lista rankingowa dotacja.pdf[ ]466 kB
Utworzono: 31 marzec 2014
Odsłony: 35

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
   

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny ogłasza VI Konkurs Grantowy dla Uczestników Projektu ”Od wizji do nowoczesnego zarzadzania podregionem Gotania” działanie „ Prowadzenie Lokalnego Szwajcarskiego Funduszu Grantowego Przedsiębiorczości”

Osoby które ukończyły szkolenie i doradztwo w ramach Projektu zapraszamy do złożenia Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z niezbędnymi załącznikami.

W dniu dzisiejszym zamieszczamy Wytyczne dla ubiegających się o jednorazową dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej  wraz z kompletem dokumentów aplikacyjnych, które zostały zatwierdzone przez WWPE.

Zostały udostępnione Państwu również dokumenty dotyczące oceny składanych Wniosków, prosimy o zapoznanie się z nimi. Będą one pomocne Państwu w celu wykonania samooceny składanych do Biura dokumentów.

Uczestnicy/Uczestniczki projektu Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności wraz z niezbędnymi załącznikami  będą mogli składać w Biurze Projektu w Hrubieszowie w terminie od dnia 31 marca 2014r. do dnia 25 kwietnia 2014r. w  godzinach od 9.00 do 14.00.

Poniżej niezbędne dokumenty do pobrania: