Napisz do nas: biuro@fundacja.lublin.pl

Zadzwoń do nas: +48 81 710 19 00 

Inkubator przedsiębiorczości

Odsłony: 5950

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Projekt: Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości
przy Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny

RPO WL Działanie 2.3 A

Umowa nr: 11.12-UDA-RPLU.02.03.01-06-001/12

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny uzyskała dotację inwestycyjną z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na budowę Inkubatora Przedsiębiorczości.

Inkubator zlokalizowany będzie w Lublinie przy Drodze Męczenników Majdanka 181-183. Aktualnie trwają prace budowlane. Planowany termin uruchomienia Inkubatora – II / III kwartał 2015 roku.

Fundacja zakłada przyjęcie do Inkubatora przedsiębiorców chcących prowadzić działalność w dziedzinach związanych z OZE, umożliwiających rozwój koncepcji „Smart Gmina”, czyli z następujących branż:

  • rozwiązania IT dla branży energetyki odnawialnej;
  • energetyka (solarna, wiatrowa, wodna i geotermalna) oraz produkcja i wykorzystanie biomasy na cele energetyczne;
  • produkcja maszyn i urządzeń (brykieciarki, granulatory, rozdrabniacze, młyny, osprzęt towarzyszący przy produkcji brykietu i peletu, kotły na biomasę, kolektory słoneczne);
  • produkcja peletu i brykietu;
  • projektowanie i wykonawstwo biogazowni, farm wiatrowych, farm fotowoltaicznych, małych elektrowni wodnych i sieci elektroenergetycznych;
  • gospodarka odpadami przemysłowymi;
  • efektywność energetyczna;
  • budownictwo energooszczędne.

Inkubując przedsiębiorców w Inkubatorze Fundacja będzie animowała współpracę podmiotów i włączała ich w realizację koncepcji „Smart Gmina”. Po wyjściu z Inkubatora przedsiębiorcy będą kontynuowali współpracę w ramach Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego, którego Fundacja jest koordynatorem.

Budynek Inkubatora wyposażony zostanie w instalację fotowoltaiczną do produkcji prądu elektrycznego z promieni słonecznych. Instalacja ta wykorzystywana będzie jako instalacja doświadczalna, która zostanie udostępniona do badań zainteresowanym firmom z inkubatora, jak również firmom z Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego.